• Belangrijkste aanpassingen:

  • Geen publiek
  • ouders moeten buiten blijven
  • kantine is gesloten.

  Coronaprotocol Wildcats en tegenstanders

  Als bestuur van Wildcats vinden we het belangrijk voor iedereen om op de hoogte te zijn van de regels die we
  hanteren inzake COVID-19. We baseren ons op de richtlijnen voorgesteld door

  • het RIVM
  • de NBB
  • de DBL
  • NOC*NSF en
  • de verhuurder van Sporthal de Horstacker in Nijmegen, waar de thuiswedstrijden van Wildcats plaatsvinden.

  Algemene richtlijnen
  De belangrijkste regel is dat iedereen zich moet gedragen alsof hij het virus heeft om zo te voorkomen dat je
  anderen besmet. Dat betekent dus:

  1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
  2. Houd afstand: 1,5 meter.
  3. Vermijd drukte.
  4. Was en desinfecteer met regelmaat je handen; schud geen handen.
  5. Zingen en schreeuwen zijn in groepsverband verboden.

  Bij klachten: Blijf thuis. Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.

  Sporthal De Horstacker
  Alle aanwezigen

  • De sporthal is bouwkundig niet op de te nemen maatregelen voor Corona ingericht. De routing in De Horstacker leent zich ook niet om dit volledig gescheiden te kunnen doen. We vertrouwen er op dat iedere bezoeker hier op juiste wijze mee omgaat. Moet u iemand passeren, wacht even en houdt voldoende afstand. Volgt u alstublieft onderstaande richtlijnen en de aanwijzingen van Wildcats-“personeel” op.
  • Bij het betreden van De Horstacker wordt u verzocht zich te registreren voor eventueel contactonderzoek. (Gegevens worden 4 weken bewaard.)
  • Houd bij het verplaatsen binnen de sporthal zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht.
  • Houd afstand tot elkaar bij gebruik van het toilet. Doorspoelen met gesloten deksel.
  • De kantine is tot nader order gesloten.
  • De tribune is tot nader order gesloten.

  Bij twijfel over uw gezondheid kan de toegang u door de beheerder worden geweigerd. Dit is bindend en staat
  niet ter discussie.


  Publiek

  • Coach- en spelersstaf wordt niet bij het aantal toeschouwers gerekend mits zij na de wedstrijd zo snel mogelijk de sporthal verlaten.

   Aangescherpte maatregelen per 29 september
  • Vanaf 29 september geldt voor een periode van drie weken dat er geen publiek bij wedstrijden aanwezig mag zijn en dat de sportkantines dicht zijn. De sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten die deze periode geldt. Er mag dus gesport worden, maar zonder publiek. Voor ouders van jeugdleden die rijden naar een uitwedstrijd geldt dat ze als teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers. Beperk dit aantal rijdende ouders wel tot het minimaal noodzakelijke aantal. Zij zullen dus in de hal aanwezig mogen zijn. Dit geldt niet voor ouders van kinderen van de thuisverenigingen.

  Sporters

  • Bij voorkeur thuis omkleden.
  • Douchen is toegestaan. Tot 18 jaar zonder voorwaarden, ouder dan 18-jarigen moeten 1,5 m afstand bewaren. D.w.z. dat er niet te veel mensen tegelijk in een kleedkamer mogen.

  Wedstrijdorganisatie
  Spelers, coaches, scheidsrechters en jurytafel

  • Wisselspelers en coaches behouden 1,5 meter afstand tot de jurytafel en scheidsrechters.
  • De onderlinge afstand tussen juryleden bedraagt 1,5 meter.
  • Na elke wedstrijd desinfecteert het betreffende jurylid de door hem/haar bediende apparatuur. Materiaal hiervoor is aanwezig.


  Naar een sportaccommodatie

  • Teams, staf, toeschouwers en scheidsrechters die per auto naar de wedstrijd reizen houden rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM. Je kan in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook wanneer personen tot eenzelfde huishouden horen, hoeft er geen mondkapje gebruikt te worden.

  • Het advies voor zowel sporters als scheidsrechters is om zoveel mogelijk omgekleed af te reizen naar de sportlocatie.

  • Sinds 30 september geldt vanuit het kabinet het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Tijdens het sporten hoeft er geen mondkapje op. In de hal, kleedkamers en andere ruimtes geldt het advies wel.

  Veilige sportomgeving
  Wij hopen dat we samen deze regels kunnen naleven om zo voor iedereen een prettige en veilige
  sportomgeving te creëren.

   

  SPORT BEWUST, HOUD JE AAN DE (SPEL)REGELS
  ZO HEBBEN WE SAMEN SPORTPLEZIER!