• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Wildcats is gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018). De vereniging werkt continu aan verbetering van haar gegevensverwerking. Middels het aanmeldformulier verlenen (ouders van) leden al dan niet instemming voor het delen van foto's op website/sociale media en/of het gebruik van gegevens voor specifieke doeleinden (reünie, toernooien, etc.).

  De aangegeven keuze blijft - zonder tegenbericht - van kracht, zolang een speler lid blijft van de vereniging.


  Wilt u weten

  • met welke gegevensopslag u heeft ingestemd,
  • welke gegevens Wildcats vastlegt,
  • wilt u deze gegevens wijzigen of laten verwijderen,

  stuur dan een mail naar de ledenadministratie met als onderwerp Persoonsgegevens.