• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

    Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden.  Wildcats werkt steeds aan verbetering van haar gegevensverwerking.

    Inmiddels is het inschrijfformulier aangepast om instemming te krijgen (of niet) van onze leden om foto's op de website te publiceren (teamfoto's met naam van de teamleden) en gebruik van gegevens voor specifieke doeleinden.

    Voor het verkrijgen van inzicht in welke gegevens Wildcats vastlegt, het verkrijgen van deze gegevens of het laten verwijderen van deze gegevens: graag een mail sturen naar het bestuur met omschrijving van verzoek.