• Charlotte Cuijpers de Trainer / Coach van X10-1 heeft haar trainers diploma BT2 gehaald. Als blijk van waardering hiervoor overhandigt Frans van de Geer een coachbord aan Charlotte