• Corona informatie

  Coronaprotocol Wildcats Tegenstanders

  Als bestuur van de Wildcats vinden we het belangrijk voor iedereen om op de hoogte te zijn van de

  regels die we willen hanteren inzake het virus COVID-19. Hierbij baseren we ons ook op de richtlijnen

  voorgesteld door het RIVM, de NBB, de DBL en het NOC-NSF.

  Wildcats speelt haar thuiswedstrijden in Sporthal De Horstacker in Nijmegen. De richtlijnen van de verhuurder zijn meegenomen in dit coronaprotocol. 

  Algemene richtlijnen:

  De belangrijkste regel is dat iedereen zich moet gedragen alsof hij het virus heeft om zo te voorkomen

  dat je anderen besmet. Dat betekent dus:

  1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  2. Afstand houden van 1,5 meter; vermijd drukte
  3. Met regelmaat je handen wassen en desinfecteren; schud geen handen
  4. Het is verboden om in een publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.
  5. Bij klachten: Blijf thuis. Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.

  Sporthal De Horstacker:

  • Bij het betreden van De Horstacker gedurende wedstrijden, verzoeken we iedere bezoeker zich te registreren middels een aanmeldbriefje en tevens de handen te desinfecteren. De instructie hiervoor ligt bij de toegang. Het registreren is op vrijwillige basis, en zal daarmee de toegang naar de sporthal niet ontzeggen of bekrachtigen. Het biedt ons enkel de mogelijkheid u te informeren bij een constatering van het corona virus van een bezoeker die op eenzelfde moment als u in de sporthal is geweest. Dus bij een bezoek aan de sporthal is het verstandig om u te registreren.
  • Mocht de beheerder bij binnenkomst twijfelen aan de gezondheid dan kan deze besluiten de toegang te weigeren. Dit is bindend en staat niet ter discussie.
  • De sporthal is bouwkundig niet op de te nemen maatregelen voor Corona ingericht. De routing in De Horstacker leent zich ook niet om dit volledig gescheiden te kunnen doen. We vertrouwen er op, dat iedere bezoeker hier op juiste wijze mee omgaat. Moet u iemand passeren, wacht even en houdt voldoende afstand.
  • Sporters, officials, betrokken vrijwilligers, toeschouwers, die klaar zijn met de wedstrijd waarvoor ze gekomen zijn, worden verzocht niet langer in de sporthal te verblijven als nodig is.
  • Iedereen, die niet tot de coach- en spelersstaf, officials, betrokken vrijwilligers behoort, moet zitting nemen op de tribune.
  • We verzoeken de bezoekende ploegen, maximaal met één toeschouwer per speler te komen. Dit is inclusief de personen die voor het vervoer zorgen.
  • Coach- en spelersstaf, wordt niet bij het aantal toeschouwers gerekend, mits zij na de wedstrijd spoedig de sporthal verlaten.
  • Op de tribunes is, met de genoemde maatregelen voor het aantal bezoekers, tijdens de sportwedstrijden van de Wildcats voldoende plaats, om allen zitting te kunnen nemen, met inachtneming van de geldende regels omtrent de 1,5 meter afstand.
  • Geen enkele toeschouwer mag staande de wedstrijden bekijken. Er dient altijd zittend plaats genomen te worden op de tribune.

  Kleed- en doucheruimte, toiletten en kantine:

  • Omkleden doen de sporters zoveel mogelijk thuis. Douchen is niet toegestaan.
  • De toiletgelegenheden in De Horstacker zijn zodanig gesitueerd, dat het helaas niet mogelijk is om hier de juiste passende maatregelen op te nemen. We vertrouwen er op dat u hier zelf op een juiste manier mee omgaat (was uw handen na ieder toiletbezoek, biedt andere bezoekers van het toilet de ruimte).
  • Indien de kantine in De Horstacker is geopend is, vragen we om de handen te desinfecteren bij het betreden van de kantine. Bij het verlaten van de kantine dient u wederom uw handen te desinfecteren.
  • De zitplaatsen zijn beperkt. Is er geen plaats, krijgt u geen toegang tot de kantine.

  Wedstrijden:

  Tijdens wedstrijden worden de volgende maatregelen genomen, ten aanzien van spelers, coaches,

  scheidsrechters en jurytafel:

  • Wisselspelers en coaches behouden 1,5 meter afstand tot de jurytafel en scheidsrechters.
  • De onderlinge afstand tussen juryleden zal ook 1,5 meter bedragen.
  • Na iedere wedstrijd dient het betreffende jurylid de door hem/haar bediende apparatuur te desinfecteren. Materiaal hiervoor is aanwezig.

  Veilige sportomgeving:

  Wij hopen dat we samen deze regels kunnen naleven om zo voor iedereen een prettige en veilige

  sportomgeving te creëren.

   

  SPORT BEWUST, HOUD JE AAN DE (SPEL)REGELS, ZO HEBBEN WE SAMEN SPORTPLEZIER!

  Aanvullende corona voorwaarden van de gemeente

  Voorwaarden gebruik accomedatie van de gemeente