• Beste spelers, trainers, ouders/verzorgers van 18 jaar en ouder,

  De coronamaatregelen voor de sport zijn versoepeld. Alle sportactiviteiten binnen en buiten zijn weer toegestaan.
   
  Vanaf woensdag 26 januari 2022 gelden in Nijmegen bij Wildcats deze maatregelen:
   
  • Vanaf 13 jaar is een mondkapje verplicht; dit mag af tijdens het sporten
  • Vanaf 18 jaar is een mondkapje en een coronatoegangsbewijs verplicht
  • Kleedkamers en douches zijn geopend. Vanaf 13 jaar is het dragen van een mondkapje verplicht. Vanaf 18 jaar een mondkapje en 1,5 meter afstand houden
  • Wedstrijden zijn toegestaan, onderling en tegen andere clubs. 1,5 meter afstand houden is verplicht, tenzij dat voor de sportbeoefening niet mogelijk is
  • Publiek is toegestaan tot 22.00 uur
  • De kantine is geopend tot 1 uur na de laatste wedstrijd en maximaal tot 22.00 uur
  • Er is geen eindtijd voor sporten
  • Na het sporten verlaat men zo snel mogelijk weer de accommodatie.
  • Het coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste zijn bijvoorbeeld medewerkers onderhoud, trainers/coaches, vrijwilligers, etc. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportaccommodatie verlaten.
  • De organisator van de activiteit is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de coronamaatregelen. 
  Samen krijgen we corona eronder.
   
  Het bestuur van Wildcats.
 • Corona informatie

  Wij gaan er van uit dat alle spelers en bezoekers een groene coronapas hebben.

  Coronaprotocol Wildcats en tegenstanders

  Als bestuur van Wildcats vinden we het belangrijk voor iedereen om op de hoogte te zijn van de regels die we hanteren inzake COVID-19. We baseren ons op de richtlijnen voorgesteld door

  • het RIVM

  • de NBB

  • de DBL

  • NOC*NSF en

  • de verhuurder van Sporthal de Horstacker in Nijmegen, waar de thuiswedstrijden van Wildcats plaatsvinden.

  Algemene richtlijnen
  De belangrijkste regel is dat iedereen zich moet gedragen alsof hij het virus heeft om zo te voorkomen dat je anderen besmet. Dat betekent dus:

  1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

  2. Houd enige afstand van elkaar.

  3. Vermijd drukte.

  4. Was en desinfecteer met regelmaat je handen; schud geen handen.

  5. Zingen en schreeuwen zijn in groepsverband verboden.

  6. Bij klachten: Blijf thuis. Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.

   

  Sporthal De Horstacker

   

  Alle aanwezigen

  • De sporthal is bouwkundig niet op de te nemen maatregelen voor Corona ingericht. De routing in De Horstacker leent zich ook niet om dit volledig gescheiden te kunnen doen. We vertrouwen er op dat iedere bezoeker hier op juiste wijze mee omgaat. Moet u iemand passeren, wacht even en houdt voldoende afstand. Volgt u alstublieft onderstaande richtlijnen en de aanwijzingen van Wildcats-“personeel” op.

  • Houd bij het verplaatsen binnen de sporthal zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht.

  • Houd afstand tot elkaar bij gebruik van het toilet. Doorspoelen met gesloten deksel.

  • De tribunes zijn beschikbaar, maar zoals aangegeven mogen we slechts gebruik maken van 2/3 van de capaciteit. De beschikbare plaatsen zijn gemarkeerd. Hierbij het verzoek om zoveel mogelijk te blijven zitten tijdens wedstrijden en loopbewegingen te vermijden.

   

  Bij twijfel over uw gezondheid kan de toegang u door de beheerder worden geweigerd. Dit is bindend en staat niet ter discussie.

   

  Wedstrijdorganisatie

  Spelers, coaches, scheidsrechters en jurytafel

  • Wisselspelers en coaches behouden zoveel mogelijk afstand tot de jurytafel en scheidsrechters.

  • Douchen is toegestaan.

  • Na elke wedstrijd desinfecteert het betreffende jurylid de door hem/haar bediende apparatuur. Materiaal hiervoor is aanwezig.

  • Tijdens wedstrijden wordt voldoende geventileerd in de zaal. In de kantine laten we de deur open.

   

  Veilige sportomgeving
  Wij hopen dat we samen deze regels kunnen naleven om zo voor iedereen een prettige en veilige sportomgeving te creëren.

   

  SPORT BEWUST, HOUD JE AAN DE (SPEL)REGELS,

  ZO HEBBEN WE SAMEN SPORTPLEZIER!