• Ook dit jaar zal Wildcats weer van de partij zijn op de Dag van Lindenholt. Dit jaar op zondag 24 juni. Wil je meehelpen met de organisatie meld je dan bij Boudewijn v/d Berg (clubblad@wildcats-nijmegen.nl) of spreek hem aan.

    Natuurlijk mag je op deze dag ook gewoon aan de stand aankomen. Je bent altijd welkom om te helpen of aanwezig te zijn, we staan bij het basketbalveld in het park, vlakbij onze sporthal.