• Beste (ouders/verzorgers van) Wildcatsleden. Op 8 april a.s. zouden we een Algemene Ledenvergadering houden. Gezien alle problemen vanwege het covid-19-virus kan deze niet doorgaan. Het bestuur wil jullie wel informeren over wat er van onze kant gemeld zou worden. Jullie op- en aanmerkingen kun je naar secretariaat@wildcats-nijmegen.nl sturen. Wij zullen deze verzamelen en er via mail en/of op de website op reageren.

  1. Bijzonderheden uit commissies
   1. Activiteitencommissie
    1. Deze heeft nu 4 leden, waarvan 2 nieuw. Goed georganiseerd, enthousiast ontvangen oliebollentoernooi georganiseerd. Er is nu een draaiboek gemaakt, om bij latere gelegenheden op te kunnen bouwen.
   2. Wedstrijdsecretariaat
    1. Gaat over het algemeen goed. Twee wedstrijden zijn niet gespeeld door te weinig spelers.
    2. U14 zou kampioen kunnen worden, maar de competitie is gestopt. De beslissingswedstrijd die misschien nodig zijn geweest gaat dan ook niet door. Voor ons blijven deze kanjers kampioen: 1x verloren en 1x gewonnen, maar dan met groter verschil. Zie vooral ook Nancy’s bericht op Facebook.
   3. Walking Basketball
    1. I.s.m. TBG zou op 20 april Walking Basketball gestart worden. Ook dit kan niet doorgaan natuurlijk, wordt ergens na het begin van het volgende seizoen.
  2. Ouderhulp
   1. Op het inschrijfformulier heeft de afgelopen tijd gestaan: “Taken in overleg met het bestuur”. Omdat een deel van de ouders dit heeft ingevuld, en de beschikbare taken niet altijd (kunnen) worden uitgevoerd, willen we mensen op specifieke taken inzetten: de kantine, collecteren voor Jantje Beton, verkoop van Grote ClubActie-loten. Hier is namelijk elke keer een tekort aan mensen. Graag akkoord hierop. Zoals in de aanhef beschreven, mail naar het secretariaat of je het hier mee eens bent of niet en waarom.
  1. Door leden ingediende punten
   1. Er zijn bij het schrijven van deze brief geen punten aangemeld, maar dat kan dus alsnog per e-mail.
  1. Teams in seizoen 2020 - 2021
   1. De voorlopige teamindeling is klaar. Volgend seizoen hebben we de teams U8-10 (alleen trainend), X1001, X1201 en X1202, X1401, U14-16 (alleen trainend), X1601 en X1801. Daarnaast zullen weer twee herenteams gevormd worden.
   2. Er vinden wijzigingen plaats in het trainersbestand als gevolg van persoonlijke omstandigheden en wijzigingen in het ledenaantal per leeftijdscategorie. We hebben al enkele mensen bereid gevonden volgend seizoen training te geven: Goncha (naast Mariska bij X8-X10), Michael (X1202). Daarnaast proberen we anderen te vinden om elk team een trainer/coach te geven. Mocht je interesse hebben in het prachtige vak van trainer, of iemand kennen die dit heeft, meld dit dan via het secretariaat. Voor begeleiding en opleiding wordt natuurlijk gezorgd.
   3. Trainingstijden worden nog bekend gemaakt waarbij de mogelijkheden van de trainers voorop staan. Ook streven we ernaar om alle trainingen in De Horstacker te laten plaatsvinden. We hopen dat dit voor komend seizoen lukt.
  1. Wijzigingen in bestuur
   1. Er is een schema van aftreden. Tot nu zijn er geen anderen die zich gemeld hebben. Mocht dat toch gebeuren via de mail, dan zullen we een aparte vergadering moeten beleggen als dit weer toegestaan is. Wordt in principe 6 mei 2020. Voor nu:
   2. Wedstrijdsecretaris: Wim Somhorst is herkiesbaar.
   3. Penningmeester: Jan Buster jr. is herkiesbaar.
   4. TC-voorzitter: Pim Beerling stopt, dus ook hier is een vacature.
   5. Voorzitter: deze functie is nog steeds vacant. Aanmeldingen met korte introductie en “cv”’ graag uiterlijk 22 april naar secretariaat@wildcats-nijmegen.nl.
  1. Nieuwe kaderleden
   1. Heel fijn dat ouders zich gemeld hebben om belangrijke taken op zich te nemen.
   2. Voor de Sponsorcommissie hebben Suleha Esen & Fatima Hazzam zich gemeld.
   3. Als Kantinecoördinator heeft Floortje Simons zich aangeboden. Zij zal de planning voor haar rekening nemen.
   4. Als Voorzitter van de Technische Commissie heeft Pim Beerling al bijna een seizoen op zitten. Echter wegens privéomstandigheden moet hij komend seizoen een stapje terug doen.
  1. Begroting 2020-2021

              Voor leden is de begroting per e-mail te verkrijgen bij secretariaat@wildcats-nijmegen.nl.

  1. Vaststelling contributie 2020-2021
  Voorstel contributie:    
   

  Stijging

  Voorstel 20/21 Contributie 19/20 Contributie 18/19
  Senior

  0,0%

  320,00 320,00 319,00
  Jeugd

  0,0%

  281,00 281,00 280,00
  Jeugd (Recreant)

  1,9%

  160,00 157,00 149,00
  Mini

  0,0%

  218,00 218,00 210,00
  Mini (toernooi)

  1,7%

  177,00 174,00 168,00
  Mini (Recreant)

  2,3%

  134,00 131,00 124,00
  Senior (Recreant)

  2,1%

  197,00 193,00 186,00
   

   

       
  Extra kosten Landelijk

  0,0%

  60,00 60,00 60,00

  Over het contributievoorstel is het volgende te melden.

   1. Vorig jaar is er door het bestuur geconstateerd dat het verschil in contributie tussen spelend en niet spelende leden wat ons betreft te groot was. Zeker ook als je ziet dat er voornamelijk vanuit (de ouders van) de spelende leden extra taken worden gedaan (uiteraard zijn hier uitzonderingen in). Wij vonden het niet gepast om ineens de verschillen flink te verkleinen en hebben er daarom voor gekozen dit verschil in een paar jaar te verminderen. De contributie blijft daarom voor de spelende leden gelijk en gaat voor de niet spelende leden met ongeveer 2% omhoog.
  1. Materiaalcommissie
   1. Er is een nieuwe commissie bestaande uit 4 leden. In een volgende nieuwsbrief zullen zij zich voorstellen.
  2. Sponsorcommissie
   1. Ook Suleha en Fatima zullen in een later stadium zich voorstellen en hun plannen ontvouwen.
  1. Brainstorm inkomsten
   1. In de enquête die laatst door velen is ingevuld, kwam de hoogte van de contributie als belangrijk minpunt naar voren. Natuurlijk is er nu eindelijk een sponsorcommissie, maar wie weet zijn er nog meer ideeën. Wie wat bedenkt, mag deze mailen naar penningmeester@wildcats-nijmegen.nl. Belangrijk om de contributie zo laag mogelijk te houden.