• EINDEJAARSTOERNOOI

  Als gevolg van de regels omtrent het coronavirus, gaat het Eindejaarstoernooi dit jaar niet door.

  Hoewel we het graag zouden verplaatsen naar het begin van het volgende seizoen, is voor een definitief besluit daarover op dit moment nog te veel onduidelijk. We zullen dan ook pas later hierover een beslissing kunnen nemen.

  TRAININGEN

  Wat we intussen wel kunnen doen, is (na 28 april) buiten basketballen.

  Daarvoor heeft het bestuur besloten dat de trainers onderling overleggen wie op welke tijd training aanbiedt op een ‘basketbalveld’ buiten.

  Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd (tot 12 jaar) is de 1,5-meter-regel niet van toepassing. Voor de overige leeftijden wel.

  Trainers zullen ouders informeren over de trainingstijden. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels*.

  Ook kunnen zij uiteraard aangeven in hoeverre zij hun kind bij de training aanwezig willen laten zijn.

  Ouders mogen zelf niet bij de training blijven. Zij worden verzocht hun kind af te zetten vóór en weer op te pikken ná de training.

   

  * Regels:

  - Voor de training handen wassen,

  - Bij de minste verkoudheid niet komen,

  - Bij koorts- of hoestverschijnselen (ook van een gezinslid) niet komen.