• In navolging van andere sportbonden, wordt het spelregelbewijs vanaf het seizoen 2022-2023  verplicht gesteld voor alle
  wedstrijd spelende leden tussen de 14 en 24 jaar. 

  Het spelregelbewijs is een middel om spelers, coaches en toeschouwers kennis te laten maken met de spelregels. Dit vanuit de gedachte dat betere spelregelkennis bij deze groepen meer plezier oplevert tijdens de wedstrijden, hetgeen ook leidt tot meer begrip en acceptatie over de beslissingen van de scheidsrechter.

  Het spelregelbewijs is nodig om deel te nemen aan de Basketbalscheidsrechter 2 (BS2)
  opleiding en het is een middel om alle (nieuwe) leden de spelregels te laten leren. 

  Alle wedstrijd spelende leden - in valide 5-5 competities - moeten in het bezit zijn van het spelregelbewijs, dan wel van een scheidsrechters- of BT3/BT4- diploma. V

  Vanaf seizoen 2022-2023 worden wedstrijd spelende leden die deelnemen aan wedstrijden zónder spelregelbewijs aangemerkt
  als “ongerechtigde speler”. Gedurende een periode van twee maanden wordt de vereniging erop geattendeerd als leden niet
  speelgerechtigd zijn, waarna sanctionering plaatsvindt.

  Binnenkort volgt er meer informatie over hoe jij je spelregelbewijs kan behalen.