• Aanwezig: Paula Visser, Boudewijn van den Berg, Jan Buster jr., Jan Buster sr., vader van Max van Rijn, Karin ????, Qing Ma, Leon de Korte, Mariska Alberda, Wim Somhorst, Sam Linders, Ilse Howard, Remco Houterman, Pim Beerling, Jeroen van Geelen, Suleha Esen, Jan Worbts

  1. Even na 20 uur opent Paula de vergadering met iedereen welkom te heten. Deze ALV is wat later in het seizoen dan gepland wegens alle perikelen rondom covid-19.

  2. Mededelingen

   1. Bijzonderheden uit commissies:

    1. De activiteitencommissie heeft nog maar 1 lid over. Versterking is dringend gewenst. Tijdens de vergadering heeft niemand zich gemeld, maar later kan dat via secretariaat@wildcats-nijmegen.nl waar verdere informatie te verkrijgen is.

    2. De oud papier commissie meldt dat ondanks meerdere directe, digitale verzoeken om hulp bij het ophalen van oud papier, is het verzorgen hiervan na september niet ingevuld. Meld je zo snel mogelijk aan via secretariaat@wildcats-nijmegen.nl.

   2. Lege stoel

    1. Paula legt uit dat het bestuur, om de betrokkenheid met de leden te vergroten, heeft besloten bij elke bestuursvergadering 20 minuten tijd in te ruimen voor iedereen die iets in wil brengen/vragen. Alle goede ideeën zijn welkom. Tot nu zijn eerst Rianne en Mariska en daarna Wim aangesloten om resp. te pleiten voor meer activiteiten voor de jeugd en het bestuur te helpen bij de nieuwe WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).

   3. Er zijn geen nieuwe punten door leden ingediend. Wel vraagt Wim om het verslag van de vorige ALV op te sturen. afgesproken is dat die notulen tegelijk met deze worden verspreid.

   4. Er is nog steeds een vacature voor voorzitter. Al enkele jaren wordt die rol verdeeld over de huidige bestuursleden, geen ideale situatie. We willen graag een voorzitter die Wildcats in Nijmegen op de kaart zet en houdt. Ook hier graag melden via secretariaat@wildcats-nijmegen.nl waar verdere informatie natuurlijk te verkrijgen is.

  3. Volgend seizoen

   1. Teamindeling: Met enige onzekerheid, omdat mensen nog kunnen opzeggen, hebben we de teamindeling eind april verspreid. Opzeggen kan (alleen dit jaar) zonder kosten tot 15 mei 2021. We vinden het natuurlijk het fijnst dat iedereen blijft en waarderen ieders loyaliteit tot nu toe.

   2. Trainingen: worden voorlopig buiten gehouden tot de leeftijd van 28 jaar. We hebben in de TC besloten dat dit per leeftijdsgroep gaat. Verdeling over de teams gaat enkele weken voor aanvang van de competitie gebeuren. Wanneer we weer binnen mogen ballen is nog steeds onbekend. Zeker is dat dit er voor de zomervakantie niet meer in zit. De gemeente heeft de binnentrainingen tot het einde van het seizoen (eind mei) afgelast. Trainingen blijven buiten zolang de trainers dat willen en zijn mede afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende spelers. Dat scholen wel binnen mogen sporten en wij niet is omdat er een onderscheid gemaakt is tussen scholen en sportclubs. Verder is te melden dat we nog steeds op zoek zijn naar trainer/coaches voor X1001, X1202, X1402 en M1602. De trainingstijden voor komend seizoen staan pas vast wanneer de gemeente deze bevestigd heeft.

   3. Wedstrijden zijn hopelijk volgend seizoen weer mogelijk. Nu nog geen zekerheid te geven helaas.

   4. Suleha vraagt naar de mogelijkheden om samen met Fatima Hazzam een fancy fair te organiseren, eventueel met bbq. Wij denken dat dit mag zolang alles buiten gebeurt. Jan Buster sr. zal dit bij de gemeente navragen.

  4. Financiën

   1. Begroting

    1. Jan jr. laat een spreadsheet zien met de gegevens voor komend en de 2 vorige seizoenen. Te zien valt dat de inkomsten uit contributie flink stijgt, maar daar staan meer uitgaven tegenover. E.e.a. wordt veroorzaakt door de aanwas bij de jeugd. Bij acties en loterijen is een laag bedrag begroot omdat blijkt dat de animo om bijvoorbeeld mee te lopen met de collecte voor Jantje Beton bijzonder laag is. Jan memoreert dat als we met meer mensen, bijvoorbeeld ouders tijdens de training van hun kinderen, mee zouden lopen, de opbrengst makkelijk naar meer dan €1000 kan oplopen. Bij sponsoring staat nu een bedrag dat misschien haalbaar is gezien de plannen van de sponsorcommissie, maar het afgelopen jaar heeft niets plaatsgevonden door covid-19. Dat de begroting negatief uitvalt, is voornamelijk te danken aan het feit dat we nog maar 1 wagen hebben om oud papier mee op te halen. We proberen nu zoveel mogelijk uitgaven af te schrapen en nieuwe inkomstenbronnen te vinden. We denken hier bijvoorbeeld aan verplicht afnemen Grote Clubactieloten, en meer aandacht aan Jantje Beton. Het huidig begrote verlies is niet lang vol te houden.

  Suleha stelt voor: i.p.v. verplichting kun je een wedstrijd van maken... Bijvoorbeeld diegene die het meest ophaalt krijgt een gratis clinic o.i.d. Antwoord: dat doen we al, kinderen krijgen voor elk verkocht lot €0,50 en de meest verkopende een basketball.

  Karin vraagt: waar zitten de inkomsten van SponsorKliks? Die vallen tegen, tot nu toe betreft het enkel euro’s per maand. Blijkbaar zijn er te weinig mensen die doorklikken. Staande de vergadering heeft Jeroen een bericht op de website geplaatst om een extensie aan je browser te plaatsen waardoor SponsorKliks direct gevonden wordt. Boudewijn zal hier in de komende nieuwsbrief op terugkomen.

  Suleha stelt crowd funding voor. Een goed idee, wordt door Jan jr. uitgewerkt.

  Remco vraagt: Krijgen we als club Wildcats korting bij de gemeente op zaalhuur? Omdat we toch een grote afname doen? Het antwoord van de penningmeester is dat we geen korting krijgen.

  Wim: De gemeente is nu wel redelijk coulant bij het terug geven van zaalhuur en

  Sam Linders: Onvermijdelijke vraag. Maar ik moet hem stellen. Wordt er nog iets gedaan om afgelopen seizoen te compenseren naar de leden toe? Jan jr. antwoordt dat hij daar bij het onderdeel contributie uitgebreid op terugkomt.

    1. Bij de uitgaven zien we zaalhuur en NBB-kosten stijgen door nieuwe aanwas. Hetzelfde geldt voor trainersvergoedingen. Deze worden enigszins omlaag gebracht per trainer, maar we hebben er meer nodig. Dit gezegd hebbende, de kandidaattrainers kunnen op onze kosten een opleiding volgen als ze dat willen. Het bedrag bij teamvergoedingen is om een team te steunen met een klein bedrag om iets leuks samen te doen. Mocht je een idee hebben, vraag naar de mogelijkheden via penningmeester@wildcats-nijmegen.nl. Uitgaven voor clubblad proberen we nog verder te verlagen door zoveel mogelijk digitaal te gaan.

   1. Contributie en voorstel compensatie voor contributie

    1. Het voorliggende contributievoorstel behelst dat deze gelijk blijft aan vorig seizoen.

     Voorstel contributiestijging

      

      

      

      

      

     Voorstel 21/22

     Contributie 20/21

     Contributie 19/20

     Senior

     0,0%

     320,00

     320,00

     320,00

     Jeugd

     0,0%

     281,00

     281,00

     281,00

     Jeugd (Recreant)

     0,0%

     160,00

     160,00

     157,00

     Mini

     0,0%

     218,00

     218,00

     218,00

     Mini toernooi

     0,0%

     177,00

     177,00

     174,00

     Mini (Recreant)

     0,0%

     134,00

     134,00

     131,00

     Senior (Recreant)

     0,0%

     197,00

     197,00

     193,00

      

      

      

      

      

     Extra kosten Landelijk

     0,0%

     60,00

     60,00

     60,00

    2. De bedoeling is om korting te geven als compensatie voor het niet kunnen trainen en spelen. Hoeveel deze zal bedragen is nog onbekend, maar we gaan zeker geen winst maken. Voor iedereen die de normale contributie betaald heeft, zal een korting komen en voor degenen die nog lid blijven een zgn. loyaliteitskorting. Te denken valt aan minimaal 30 – 40 % voor beide kortingen tezamen. Voor iedereen die contributie betaald heeft, zal een korting komen en voor degenen die nog lid blijven een zgn. loyaliteitskorting. Te denken valt aan 30 – 40 %, misschien meer. In de loop van het jaar zal dit berekend kunnen worden als bekend is wat de gemeente met de zaalhuur doet. Van de NBB hoeven we niet meer dan €100 - €150 te verwachten, de korting die zij geven betreft alleen 25 % op teaminschrijfgelden. Ook is er nog geen uitspraak op onze steunaanvraag bij de gemeente.

  Suleha vraagt of er een mogelijkheid is om de compensatie te weigeren. Het antwoord is: natuurlijk zal het mogelijk zijn geheel of gedeeltelijk hiervan af te zien. Jan Worbts stelt voor om mensen die gecompenseerd worden door Stichting Leergeld een tenue te verstrekken i.p.v. geld terug te geven. Ook hier zal naar gekeken worden.

  Begroting en contributievoorstel wordt door alle aanwezigen goedgekeurd. De begroting kan via penningmeester@wildcats-nijmegen.nl persoonlijk worden ingezien.

  1. Rondvraag/mededelingen en sluiting

   1. Pim geeft aan dat er een overleg geweest is met de TC i.c. hijzelf en Jan sr. met het ROC. Daar zijn afspraken gemaakt over hoe we verder omgaan met stagiaires. Het lijkt erop dat we komend seizoen bij elk jeugdteam een versterking hebben door een stagiaire. Afgelopen seizoen een succes geweest waarvoor dank aan Dylano de Korte.

   2. Wim heeft een vraag: Hoe is de samenwerking nu en toekomst met TBG Dragons en Yoast United?

    1. Jan sr. antwoordt daarop dat er wel samenwerking is op het gebied van Technische Commissies en opleidingen. Wegens alle covid-19 problemen is daar het afgelopen seizoen weinig uit voortgekomen. Wat bijvoorbeeld wel goed ging is dat onze vraag naar trainers binnen 24 uur op de Instagrampagina van de Basketball Community Gelderland (=Yoast) stond. Helaas zonder positief resultaat zoals hierboven al bleek. Voor opleidingen moeten we denken aan trainers- en scheidsrechterscursussen die gegeven zijn en zeker nog komen. Door deze gezamenlijk uit te voeren besparen we op kosten en leren we de buren beter kennen waardoor nog meer samenwerking makkelijker wordt.

   3. Wim: Wanneer komt de volgende nieuwsbrief?

    1. Boudewijn: De volgende nieuwsbrief is rond 10 juni.

   4. Verder zijn er geen vragen of mededelingen meer en dus sluit Paula om 21.05 uur deze vergadering met dank aan ieders aanwezigheid en inbreng.