• Dragen jullie een steentje bij aan de omgeving, waarmee je ook nog eens wat extra geld
  voor de clubkas kunt verdienen? Word waaljutter en draag bij aan het project Schone Rivieren!

  Zwerfafval
  Jaarlijks blijft er op de oevers en in de uiterwaarden langs de Waal in Gelderland veel zwerfvuil achter. Dit zorgt
  niet alleen voor een lelijk landschapsbeeld, het is ook slecht voor het milieu, de flora en fauna en de mens.
  Daarnaast veroorzaakt het ‘plastic soep’ in zeeën en oceanen. Het is een actueel probleem op wereldschaal dat
  jullie als vereniging lokaal mee kunnen helpen verminderen.

  Schone Rivieren
  Deze opruimactie valt onder het initiatief Schone Rivieren, een samenwerkingsverband tussen IVN
  Natuureducatie en Stichting de Noordzee. De ambitie van dit initiatief is om de toestroom van het plastic afval
  naar zee tot een halt te roepen. Deze actie wordt in samenwerking met gemeente Nijmegen georganiseerd.

  Doe mee!
  Willen jullie ook een stukje Waal in de buurt opschonen? Voor het opschonen van een tracé langs de Waal
  ontvang je als vereniging een financiële vergoeding van 250 euro voor de clubkas. Naast deze vergoeding
  ontvang je:


   Materialen zoals knijpers en vuilniszakken.
   Een beknopte veldinstructie voor de opruimactie.
   Positieve PR en communicatie over jullie inzet als vereniging.
   Een superleuke dag natuurlijk!

  Wat vragen wij van jullie?
  Jullie stellen een groep samen van minimaal 8 (maximaal 20) enthousiaste personen die een tracé willen
  opschonen. Daarnaast vragen wij je om een contactpersoon voor jullie vereniging aan te wijzen. Op donderdag
  2 mei (16-17 uur) organiseren wij voor de contactpersonen een digitale startbijeenkomst om deze actie door te
  spreken.

  De opruimactie zelf vindt plaats op zaterdag 13 mei. We verzamelen dan met alle betrokken vrijwilligers vanuit
  verschillende Nijmeegse verenigingen om 09:30 (inloop bij Café de Zon) en het opruimen duurt tot ongeveer
  12.30 uur. Het verzamelpunt wordt op de startbijeenkomst gedeeld.

  Aanmelden
  Spreekt ons initiatief je aan, wil je graag iets goeds doen en hier ook nog eens een leuk bedrag voor jouw
  vereniging mee verdienen? Geef je dan op via dit formulier. Wees er snel bij! Er zijn maar 6 opruimtracés in te
  vullen!

  Voor verdere vragen kun je terecht bij Eveline Vink (e.vink@ivn.nl), projectleider Schone Rivieren bij IVN
  Gelderland.

  Hopelijk tot 13 mei!
  Schone Rivieren & gemeente Nijmegen