• Voor alle wedstrijdspelende leden (vanaf 14 tot en met 24 jaar) in het 5-5 basketball is het verplicht om hun spelregelbewijs te gaan behalen. Dit alles vanuit de gedachte dat meer spelregelkennis onder spelers leidt tot meer begrip en acceptatie van beslissingen van de scheidsrechters.

    Vanaf deze week staat het vernieuwde spelregelbewijs open via FlowSparks. Via deze weg willen we u voor informeren dat op maandag 20 december alle wedstrijdspelende leden vanaf 13 jaar tot en met 24 jaar een mail ontvangen van FlowSparks (via <noreply@flowsparks.com>). Deze mail bevat een link waar leden zich kunnen registreren. Na het inloggen met het gemaakte account staat de test voor het spelregelbewijs klaar. Is de mail niet ontvangen, controleer dan het spamfilter en zet dit mailadres op de lijst van vertrouwde adressen. De mail wordt gestuurd naar het mailadres van de leden dat bekend is in Sportlink. Voor jeugdleden kan dit ook betekenen dat de mail naar de ouders toe wordt verzonden. Wedstrijdspelende leden die 13 jaar worden, zullen op hun verjaardag een mail ontvangen met daarin de informatie om een account aan te maken in FlowSparks. Nieuwe leden van de vereniging ontvangen bij inschrijving in Sportlink Club een mail van FlowSparks. Voor meer informatie over het spelregelbewijs en een handleiding over FlowSparks verwijzen wij u naar de website van Basketball Nederland. Hier worden ook de spelregels in gemakkelijke taal uitgelegd.