• Wat een seizoen maken we toch mee: het einde van vorig seizoen niet af kunnen maken maar met goede hoop dit seizoen in. Al vrij snel werd duidelijk dat het geen gewoon seizoen zou worden maar zoals het de afgelopen maanden is gegaan hadden we niet gehoopt of gedacht.

  Voor iedereen werd al vrij snel de competitie plat gelegd en niet veel later mocht er zelfs niet meer worden getraind door iedereen van 18 jaar en ouder. Gelukkig heeft jeugd nog even kunnen door trainen maar ook dat ligt nu al weer enige tijd stil.

  Onlangs is er besloten om, net als vorig seizoen, weer buiten te gaan trainen. Natuurlijk kan dit alleen door alle regels in acht te nemen door spelers, trainers en ouders. Zolang het kan en mag willen wij dit als bestuur samen met onze fantastische trainers faciliteren. En het spreekt voor zich dat we weer binnen gaan sporten zodra dit is toegestaan.

  Velen van jullie zullen zich afvragen hoe het zit met de contributie. Is het reëel dat je het volledige bedrag betaalt of zou je voor dit seizoen juist helemaal geen contributie moeten betalen? Wij als bestuur vinden zeker dat we hier goed naar moeten kijken. Dit zullen we net als vorig seizoen ook zeker doen. Waar we op de contributie van dit seizoen al een kleine compensatie hebben gegeven voor het mislopen van trainingen/wedstrijden van vorig seizoen, gaan we dat met de contributie van komend seizoen ook doen. Hoeveel deze compensatie wordt en hoe dit eruit gaat zien is nu echter nog niet bekend. Dit hangt grotendeels af van de gemeente, de NBB en andere kosten die we wel/niet moeten betalen. Ook de opbrengsten spelen hierin een rol. Natuurlijk is het grootste deel van onze opbrengst de contributie maar er zijn ook andere inkomsten zoals het ophalen oud papier, loterijen, Jantje Beton, etc.

  Net als vorig jaar zal na dit seizoen het hele financiële plaatje worden bekeken. Wij willen voor dit seizoen geen winst maken maar we moeten er ook voor waken teveel terug te geven aan onze leden waardoor we er financieel slechter voor komen te staan.
  Ik kan dan ook niets anders zeggen dan dat iedereen nog een tijdje geduld zal moeten hebben voor dat wij kunnen aangeven hoeveel en op welke manier wij jullie kunnen compenseren.

  Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan kun je altijd een mail sturen naar penningmeester@wildcats-nijmegen.nl en zal ik mijn best doen het een en ander te verhelderen.

  Voor nu wens ik iedereen die weer kan en mag basketballen veel spelplezier en hopelijk tot snel in de zaal.

  Namens het bestuur,

  Jan Buster Jr.

  Penningmeester