• Veilig Sport Klimaat (VSK)

  Bij basketbalvereniging Wildcats vinden wij het belangrijk dat ieder individu zich veilig en prettig voelt en zichzelf kan zijn. Iedereen moet een leven lang kunnen genieten van de basketbalsport. Basketbal is leuk om te doen en leuk om naar te kijken. Wildcats sluit daarvoor aan bij het programma “Samen naar een Veiliger Sportklimaat”, dat door de NBB en NOC*NSF wordt gestimuleerd. Ook participeert Wildcats in het programma Veilig Sportklimaat van de gemeente Nijmegen.

  Sportplezier staat bij ons hoog in het vaandel.

  We maken daarbij gebruik van De Wildcats Star:

  Star

  Al onze bestuursleden, trainers, coaches en andere kaderleden onderschrijven deze uitgangspunten. Zij zijn voorzien van een verklaring omtrent gedrag.

  Ook zijn wij gehouden aan de privacywetgeving (AVG), waarvoor wij jaarlijks (her)inventariseren welke gegevens wij mogen bewaren en gebruiken.