• Veilig Sport Klimaat (VSK)

  Basketballvereniging Wildcats vindt het belangrijk dat basketball bij hen wordt beoefend in een omgeving waarin ieder individu zich veilig en prettig voelt en zichzelf kan zijn. Iedereen moet een leven lang kunnen genieten van de basketballsport, leuk om te doen en om naar te kijken. Basketballvereniging Wildcats sluit aan bij het programma “Samen naar een Veiliger Sportklimaat”, dat door de NBB en NOC*NSF wordt gestimuleerd. Sportplezier staat hoog in het vaandel. Zie bijvoorbeeld de banner met “De Wildcats Star.

  Star

   

  Wildcats participeert ook in het VSK-programma van de gemeente Nijmegen “Netwerk Sportplezier”. Tijdens netwerkbijeenkomsten worden kennis en ervaringen met elkaar gedeeld.

  Een belangrijk onderdeel van een Veilig Sport Klimaat is het aanstellen van onafhankelijke VertrouwensContactPersonen (VCP) waar je als lid / ouder / verzorger terecht kunt bij vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag zoals: pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie en beschuldigingen.
  Voor meer info over de VCP van Wildcats klik hier!

  Heb je vragen over Veilig Sport Klimaat bij Wildcats neem dan contact op met het bestuur!