• Grensoverschrijdend gedrag

  WAT IS GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?

  Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waar in de spelregels of reglementen niet voorzien.

  Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen.

  Globaal gezien onderscheiden we een aantal soorten grensoverschrijdend gedrag: pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, bedreiging, belediging en mishandeling.

  WAT ALS IK ERMEE TE MAKEN KRIJG?

  Sporters

  Als sporter heb je recht op een veilige en positieve sportcultuur. Je geniet van bewegen in je vrije tijd en misschien ben je ook nog actief als vrijwilliger. Jij kunt ook meehelpen die sportieve plek te creëren, met je eigen houding en gedrag. En als het misgaat, staan we in de sport voor je klaar om je te helpen.

  Zie voor meer informatie over een melding of klacht indienen, de website van Centrum Veilige Sport Nederland.

  Bestuurders en begeleiders

  Jullie zijn de ogen en oren binnen de sportclub en verantwoordelijk voor een veilig en positief sportklimaat. Naast het vormgeven en uitzetten van goede preventieve maatregelen heb je de verantwoordelijkheid over je leden. En als het mis gaat onderneem, je actie.

  De vertrouwenscontactpersonen van onze vereniging zijn:

  Tom Hollander (man)

  06-48104165                   
  vcpwildcats@gmail.com   

  Mehtap Cift (vrouw)

  06-40147335

  Als je het prettiger vindt contact op te nemen met iemand van buiten de vereniging, dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de Nederlandse Basketball Bond (NBB).

  Raisa Paula

  06-18957988

  Ivy Crithlow
  Chris van Dam 

  email : vcp@basketball.nl

   

   

  Vind je het prettiger om contact op te nemen met iemand buiten de NBB, dan kun je contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland. Je kunt ook anoniem een melding doen via SpeakUp. Bij een anonieme melding kunnen we met je meedenken hoe de situatie gestopt kan worden. Voor onderzoek is het wel moeilijker om een goed beeld te krijgen van wat er is gebeurd.