• Basketballvereniging Wildcats heeft twee VertrouwensContactPersonen aangesteld voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag zoals: pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie en beschuldigingen.

    De VCP adviseert, maar is niet inhoudelijk betrokken. De VCP kan eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon, die wel een inhoudelijke rol heeft en hiervoor speciaal is opgeleid.

    Voel je je machteloos, onzeker, bang, boos of vernederd neem dan contact op met een van de VCP’s. We hebben een mannelijke, Tom, en een vrouwelijke VCP, Pushpa. Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of twijfels over hebt, dan kan dat natuurlijk ook. De VCP kijkt dan samen met jou hoe verder.

    De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident geanonimiseerd bij het bestuur worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom de vereniging gebeurt. De VCP informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe je je kunt wenden voor vervolgstappen: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.

    Neem gerust contact op voor nadere informatie of een gesprek.

    De VertrouwensContactPersonen van onze vereniging zijn:

    Tom Hollander                 06-48104165                     vcpwildcats@gmail.com  

    Pushpa Hoppener            06-54393654                     vtcpushpa@gmail.com

    Als je het prettiger vindt contact op te nemen met iemand van buiten de vereniging, kun je terecht bij de VCP van de Nederlandse Basketball Bond, Walter Wallé.

    Walter Wallé                     06-23982568                     walter2@quicknet.nl

    Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over ongewenste omgangsvormen, aarzel dan niet en neem contact op.