• Lidmaatschap

 • Algemeen

 • Bij basketballvereniging Wildcats is basketballen mogelijk vanaf ongeveer 6 jaar. Voor mogelijkheden mailt u naar tc@wildcats-nijmegen.nl. Geïnteresseerden mogen gratis 3 trainingen op proef meedraaien. Dan moet een keuze worden gemaakt of basketball past bij het aspirant-lid. De train(st)er bepaalt of er plaats is in zijn of haar team. Het kan zijn dat er een wachtlijst is, maar dat hoort u dan. Het is mogelijk trainend lid te worden, maar voor de jeugd geldt dat het de bedoeling is na maximaal 1 seizoen competitie te gaan spelen. Om lid te worden, vult u na overleg met de train(st)er het aanmeldformulier in en ondertekent het. Vergeet niet aan te geven wat de extra (ouder)taak is die u wilt vervullen. Dit omdat de vereniging draait op alleen vrijwilligers zodat we de contributie zo laag mogelijk kunnen houden. De train(st)er van het betreffende team ondertekent het aanmeldformulier ook, waarna u het formulier brengt, mailt of per post stuurt naar de ledenadministratie. Wanneer het lid is ingeschreven, ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail.

  U bent, voor minimaal een (het lopende) seizoen, lid tot wederopzegging. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met een seizoen, tenzij u zich vóór 1 mei van het lopende seizoen per e-mail bij de ledenadministratie afmeldt.

 • Contributie 2023-2024

  Op de Algemene Vergadering van is de contributie voor het seizoen 2022 - 2023 vastgesteld:

   Contributie voor Walking Basketbal €130,-

  Contributie

 • Leeftijds groepen

 • Leeftijdsgroepen

  De leeftijdsgroepen zoals vastgesteld door de NBB zijn als volgt:

  Bij de leeftijdsgroepen is de leeftijd op 1 januari van het lopende seizoen bepalend.
  U staat voor Under (Onder). Dus U14 is leeftijdsgroep spelers "onder 14 jaar".

  LEEFTIJDSCATEGORIEËN 2023-2024

  SENIOREN

  1999 OF EERDER

  U22

  2002 OF 2003

  U20

  2004 OF 2005

  U18

  2006 OF 2007

  U16

  2008 OF 2009

  U14

  2010 OF 2011

  U12

  2012 OF 2013

  U10

  2014 OF 2015

  U8

  2016 OF LATER

   

  Voorbeeld:
  Een speler die is geboren op 1 januari 2005, mag het seizoen 2020-2021 in een U16-competitie spelen. Een speler die is geboren op 31 december 2004, moet in een U18-competitie spelen of dispensatie aanvragen, waarna het U16-team met verlies van rechten speelt (bij acceptatie van de dispensatie)

  In het tabblad "Teams" zijn de trainingstijden en locaties van de trainingen te vinden.
  Of klik hier om er rechtstreeks naar toe te gaan.

 • Tenue

  Het Wildcatstenue bestaat uit een zwart shirt en een zwarte broek. Om aan competitie wedstrijden deel te kunnen nemen moet je een tenue kopen. Alvorens het tenue te kopen is het verplicht met de Trainer / Coach te overleggen met welk nummer je gaat spelen. De secretaris houdt bij welke nummers beschikbaar zijn.

  Het tenue (shirt / short / nummers / logo) is voor € 50,- te koop bij Sportshop Richard Kregting.
  De kosten voor het bedrukken van een naam op het shirt zijn € 5,-
                                                    Paul Krugerstraat 109
                                                    6543 MT  Nijmegen
                                                    024 - 377 3374

  Een voorbeeld van het tenue zie je hiernaast.
  In vele gevallen kun je ter plekke de juiste maat uitzoeken en gelijk laten bedrukken.

 • Handboek Competitie

 • Reglementen / Handboeken NBB

  Op de website van de NBB zijn alle Reglementen en Spelregels op te zoeken.
  Voor de competitie zijn het Wedstrijdreglement en Handboek Competities 2021-2022 van belang.
  Het handboek is een aanvulling op het Wedstrijdreglement en alle zaken betreffende competities die in het Wedstrijdreglement niet zijn geregeld, worden in dit handboek benoemd

  Wedstrijdreglement NBB

  Handboek Competities 2021-2022

   

 • Opzeggen lidmaatschap

  Als je je lidmaatschap wil opzeggen stuur je een bericht naar de ledenadministratie (ledenadministratie@wildcats-nijmegen.nl).
  Alleen verzoeken die per mail worden ontvangen kunnen verwerkt worden. Je ontvangt altijd per mail een bevestiging van de opzegging.

  De volgende regels gelden ten aanzien van het opzeggen van het lidmaatschap:

  • Uitschrijven vóór 1 mei van het lopende seizoen: Het lidmaatschap eindigt op 30 juni van dat seizoen.
  • Uitschrijven tussen 1 mei en 1 november: Er zijn 2 mogelijkheden, te weten:
  1. Het lidmaatschap wordt omgezet in een trainend lidmaatschap, met de daarbij behorende contributie. Het lidmaatschap eindigt op 30 juni. Het is nog toegestaan om 1x per week te trainen. (heeft het lid al wedstrijden gespeeld dan is omzetten niet mogelijk en wordt de gehele contributie in rekening gebracht)
  1. Het lid betaalt de bondskosten en €15 administratiekosten en na ontvangst van de betaling wordt het lid uitgeschreven. Momenteel bedragen de bondskosten:

  • Uitschrijven na 1 november: Het lidmaatschap blijft tot het einde van het seizoen (30 juni) van kracht en de bijbehorende contributie wordt geïnd. Mochten er bijzondere reden zijn om het lidmaatschap op te heffen, dan beslist het bestuur wat te doen ten aanzien van de contributie.

   
  BELANGRIJK:
  Zolang je nog ingeschreven staat als lid blijven alle verplichtingen, zoals tafelen, fluiten, kantinedienst van kracht!